Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking met andere partners, een goede aanvulling kan zijn op de eigen propositie en we daarmee gezamenlijk onze klanten beter kunnen helpen. In februari 2020 leerde wij Andrew Koster – co-founder van TBQ kennen en sindsdien hebben we een mogelijke samenwerking onderzocht. TBQ staat voor Tools for Building Quality en is een initiatief van TNO en ISSO. Andrew vertelt ons hoe dit tot stand gekomen is.

“TBQ is een spin-off ontstaan vanuit TNO waarbij we vanuit een platform gedachte efficiënter een veilige gebouwde omgeving willen realiseren. Dit doen we door unieke TNO-technologie te vertalen naar innovatieve softwaretools en -diensten voor inspectie, advies en beheer van onder meer brandveiligheid. Deze tools worden verrijkt met de praktische kennis van ISSO en worden gemaakt door onze strategische partner Pro4All.”

Zowel TBQ als Senbased zien dat er in de markt momenteel een verdeelde aandacht is op het gebied van brandveiligheid. De recente gevelbrand in Londen heeft iedereen nog op het netvlies staan, echter weten we in Nederland ook niet altijd hoe goed we ervoor staan qua brandveiligheid.

Vanuit de platform gedachte hebben we kennis gemaakt met Senbased die een mooi puzzelstuk hebben ontwikkeld om onze visie van een efficiëntere veilige gebouwde omgeving verder te vervolmaken.

“TBQ is naar aanleiding van het convenant de Zorg Brandveilig begonnen met de ontwikkeling van Brandcheck, waarmee vanuit een nulmeting compliancy aangetoond en beheer kan worden. Inmiddels is de software ook bruikbaar voor de andere functies uit het Bouwbesluit en geschikt voor bijvoorbeeld kantoren en bijeenkomstgebouwen.”

Omdat Senbased met haar slimme sparing, zich richt op het inzichtelijk krijgen én houden van brandwerende doorvoeren in gebouwen, zagen we hier een complementaire toevoeging. TBQ heeft vanuit haar achtergrond veel ervaring op het gebied van wet- en regelgeving rondom brandveiligheid en de tool van TBQ helpt om klanten meer inzicht te krijgen via de brandscan, maar mist daarin het stukje real time informatie.

“Volgend op de nulmeting volgt een volledige scan. Inmiddels zijn we met DVT-advies druk bezig om Brandadvies te ontwikkelen waarmee een volledige scan uitgevoerd kan worden. En waar we automatische oplossingsrichtingen aan willen koppelen, die getest en gevalideerd zijn door Efectis.”

Wil de verkregen informatie voor de klant, ook praktisch een aanvulling zijn op de huidige bedrijfsvoering, willen wij een platform aanbieden waarin alle informatiebronnen bij elkaar komen. Inzicht, gekoppeld aan acties. Zo weet de klant precies hoe zij ervoor staat en welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden om 100% te voldoen aan de compliancy vraagstukken.

“Vanuit de platform gedachte hebben we kennis gemaakt met Senbased die een mooi puzzelstuk hebben ontwikkeld om onze visie van een efficiëntere veilige gebouwde omgeving verder te vervolmaken. Het automatisch kunnen monitoren van de integriteit van brandwerende doorvoeringen is een belangrijk onderdeel van het aantonen van de compliance omtrent de brandveiligheid van een gebouw. Een gebouweigenaar of -beheerder kan hiermee nog beter zijn verantwoordelijkheid nemen op het naleven van de zorgplicht vanuit het bouwbesluit. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat de brandveiligheid van de gebouwde omgeving weer een flinke stap verbeterd wordt.