Als Universitair Medisch Centrum, vervult het Radboud in Nijmegen zoveel meer taken dan alleen de spoedeisende hulp voor haar patiënten. Naast het expertisecentrum is er een centrum voor oncologie en infectieziekten, het Amalia kinderziekenhuis en natuurlijk de afdeling Heelkunde waar diverse kleine en grote chirurgische ingrepen gedaan worden.

De zorg en veiligheid van patiënten staat bij ziekenhuizen natuurlijk bovenaan en het Radboud UMC neemt deze verantwoordelijkheid erg serieus. René Bleeker is directeur Projectbureau Bouwzaken bij het Radboud UMC en wij spraken hem over de projecten en brandveiligheid in het ziekenhuis.

“De veiligheid van onze patiënten is erg belangrijk en brandveiligheid is daar een groot onderdeel van. Net als veel andere gebouwen, wordt er in een ziekenhuis ook geregeld een project uitgevoerd of andere IT-gerelateerde werkzaamheden ondernomen, waardoor de grip op onze brandveiligheid soms lastig is. Brandveiligheid is een serieus onderwerp binnen ons managementteam en wij doen er alles aan om dit inzichtelijk en onder controle te houden.”

Net als veel andere gebouwen, wordt er in een ziekenhuis ook geregeld een project uitgevoerd of andere IT-gerelateerde werkzaamheden ondernomen, waardoor de grip op onze brandveiligheid soms lastig is.

Samen met Norbert Janssen, manager van het vastgoedbeheer, bespraken we hoe de Slimme Sparing van Senbased kon helpen met grip krijgen op het beheerproces van de brandveiligheid.

“Diverse expertise teams zijn dagelijks bezig met het uitvoeren van werkzaamheden welke de vastgoedportefeuille in de beste staat houden en daar is het team van Paul Hoeijmakers er een van.”

Paul en zijn team houdt zich dagelijks bezig met het onderhoud van het vastgoed, de installaties en dus ook het beheer van de brandwerende doorvoeren. Dit laatste doen zij samen met onderaannemer Applicom welke inspecties en onderhoud uitvoert wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Om de registratie van mogelijke schade of doorboringen bij te houden, maken zij gebruik van het digitale logboek van Diip, het iLogboek. Dit iLogboek is een Software-as-a-service (SaaS) tool welke vanaf elke werkplek beschikbaar is; voor zowel Paul als opdrachtgever als voor de technische applicateurs van onderaannemer Applicom.

Alle meldingen worden gedaan in het iLogboek. Mocht er bij het lopen van een ronde, onverwachts toch schade zijn aan de brandwerende doorvoeren kan dit op diezelfde locatie gemeld worden samen met een foto en een omschrijving van de schade.

Omdat dit toch een menselijke handeling blijft, kost dit meer tijd dan nodig. Daarnaast missen we allemaal wel eens een kleine schade. De Slimme Sparing van Senbased is in dit beheersproces toegevoegd en als totaaloplossing geïmplementeerd bij het Radboud UMC. Met het aanbrengen van de Slimme Sparing, wordt tijdens deze pilot periode schade of een doorboring automatisch gemeld en direct overzichtelijk weergegeven in het iLogboek.