Veel bedrijven in een technische branche hebben hier last van. Door de afname van technisch personeel en de aankomende pensioenen van huidige werknemers, ontstaat er een disbalans tussen het werk wat aangeboden wordt en wat een uitvoerder kan realiseren.  

Hierdoor wordt er gezocht naar manieren om dit gat op te vullen, zonder kwaliteit van het werk te verliezen en daarbij de huidige werknemers tevreden te houden. Optimalisatie van de werkprocessen wordt snel naar gekeken, maar ook naar digitale oplossingen welke de menselijke werkdruk kunnen verminderen. 

“Als wij delen van ons werk, vaak de repeterende en tijdrovende stukken, kunnen optimaliseren – doen wij dit natuurlijk graag!”

Gerco Brandpreventie – de dienstverlener die zich richt op het brandwerend maken en houden van uw appartement of bedrijfsgebouw – begrijpt dit maar al te goed. “Als wij delen van ons werk, vaak de repeterende en tijdrovende stukken, kunnen optimaliseren – doen wij dit natuurlijk graag! Zo blijft er meer tijd over voor de werkzaamheden die echt waarde toevoegen voor de klant en waardoor wij onze meerwaarde kunnen bevestigen”, aldus Hans Nijssen – Algemeen directeur van Gerco.

Senbased is met Gerco in aanraking gekomen om te onderzoeken in hoeverre de ontwikkelde “Slimme sparing”, hen kan helpen met het verbeteren van hun bedrijfsproces. Nu worden inspecties fysiek uitgevoerd en periodiek gepland. Helaas is het in 80% van de gevallen zo dat het papierwerk (tekeningen en documentatie) van een opdrachtgever, niet helemaal up-to-date is en niet digitaal beschikbaar.  Hierdoor moeten de collega’s van Gerco eerst door een papierwinkel heen of zijn zij veel tijd kwijt aan het rondlopen in een gebouw, op zoek naar gebreken aan de brandwerende scheidingen.  Dat moest inderdaad anders kunnen vond ook Hans Nijssen

De Slimme sparing van Senbased monitort continu de status van de brandwerende afdichting, hierdoor weet je op elk moment van de dag of er schade of doorboringen zijn aangebracht in de bestaande sparing. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van de periodieke inspecties welke soms wel één of meerdere keren per jaar worden gedaan.  Naarmate de tijd tussen doorboring en constatering verstrijkt, is het voor de klant ook erg lastig na te gaan wie de schade nu heeft aangebracht.

Zodra er iets met de brandwerende afdichting gebeurt, merkt de sensor dit direct op waardoor de beheerder op de hoogte is van de veroorzaakte schade. Zo kan de veroorzaker direct aangesproken worden op het niet (laten) repareren van de brandwerende afdichting. In het geval van Gerco kan er proactief gereageerd worden waarmee wij zij de klant ontzorgen en de klant volledig voldoet aan de zorgplicht (artikel 1.16) uit het Bouwbesluit.

“Met de Slimme sparing van Senbased weten we precies naar welke ruimte wij toe moeten gaan, wat we nodig hebben voor een reparatie en melden wij de schade ook direct weer gereed.”

Hier ziet Hans ook wel potentie in: “Voor ons kost het heel veel tijd om te zoeken naar de sparingen op zichzelf en daarbij ook welke sparing dan precies schade heeft. Met de Slimme sparing van Senbased weten we precies naar welke ruimte wij toe moeten gaan, wat we nodig hebben voor een reparatie en melden wij de schade ook direct weer gereed. Omdat onze bedrijfsinformatie opgeslagen is in onze eigen softwareapplicatie, en deze naadloos aansluit op de sensor informatie van Senbased, hebben we een optimaal geïntegreerd systeem waar alle informatie bij elkaar verzameld wordt. Zo realiseren wij een dynamisch digitale logboek welke altijd up-to-date is. Erg makkelijk voor de klant want die weet elk moment van de dag hoe het ervoor staat, en voor ons natuurlijk ook!”

Op de vraag of de digitalisering van het werkproces, Gerco niet eerder werk wegneemt dan het hen oplevert heeft Maarten Kleijne – Commercieel directeur – het volgende te zeggen: “Digitalisering kan inderdaad het werk overnemen. In dit geval is het voor ons echter een positieve ontwikkeling want het neemt werk uit handen. Omdat wij minder tijd kwijt zijn aan zoeken en al onze informatie in één applicatie staat, kost het ons juist minder tijd en kunnen we ons focussen op de zaken wij waar echt goed in zijn. Onze inspectierondes zijn hiermee geen momentopnames meer, maar nu hebben we een tool om juist 24/7 te monitoren en de klant te helpen op het moment dat het echt nodig is en te voldoen aan compliancy. Dit geeft ons de mogelijkheid om meer klanten te bedienen, ons dienstenpakket uit te breiden en te doen waar wij echt goed in zijn.”

Gerco ontwikkelde de afgelopen tijd hun eigen softwareapplicatie waarmee tekeningen en het logboek digitaal kunnen worden bijgehouden. Foto’s voor en na uitvoering van de werkzaamheden worden erin opgeslagen en terwijl je door een pand loopt, kan je precies bijhouden wat waar zit en wat de status is. Omdat de Slimme sparing van Senbased, middels een API-koppeling, naadloos aansluit op dit systeem – is Gerco nu in bezit van een oplossing welke proactief informatie stuurt in plaats van achteraf. Hierdoor wordt correctief onderhoud een veel minder grote kostenpost voor de klant en kan Gerco haar werkzaamheden optimaliseren door werk te bundelen en beter af te stemmen met de klant.