Slimme sparing

Zo werkt dat!

Slimme sparing

Zo werkt dat!

Onze eerste smart service solution is de senbased slimme sparing: een slimme sensor welke brandwerende doorvoeren op afstand kan monitoren op schade en doorboringen.  Het gaat om een speciale (sensor)folie die over brandwerende doorvoeringen in gebouwen aangebracht wordt. Hierdoor wordt de status van de doorvoer continu gemonitord.

Hiermee worden enerzijds schades aan doorvoeringen real-time geregistreerd en anderzijds kun je het jaarlijks fysiek inspecteren doorvoeren elimineren. Naast een organisatorische optimalisatie, levert dit ook financieel voordeel op.