Claudia de Haan is sinds februari 2021 onderdeel van het Senbased Team. Zij zal voor haar studie Marketing en Communicatie haar afstudeeronderzoek doen bij Senbased. Tijdens dit onderzoek kijkt zij vooral naar hoe Senbased, als nieuw bedrijf met innovatieve oplossingen – in een gevestigde en relatief conservatieve markt – haar oplossingen onder de aandacht kan brengen en houden. 

Om meer inzicht te krijgen in hoe de Slimme Sparing van Senbased nu precies werkt, heeft Claudia haar collega Mirjam Vis geïnterviewd. Mirjam is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering rondom de ontwikkeling van de producten en stemt onder andere af tussen de leveranciers en klanten welke activiteiten er georganiseerd moeten worden voor een succesvolle installatie en/of pilotproject bij klanten.

Claudia: “Als een klant graag een pilot wil starten met Senbased, wat moet er dan allemaal gebeuren voordat de installatie ook echt gedaan wordt?”

Mirjam: “Allereerst moeten we een geschikte locatie zoeken. Daarvoor moeten wij samen met de klanten naar de tekeningen van het gebouw kijken om te zien waar de sparingen zitten. We merken dat veel van onze contacten eerst met een kleine locatie of bijvoorbeeld een makkelijk te isoleren afdeling willen starten. Dat is mogelijk, want voor een pilot hebben we maar een paar sparingen nodig welke we voorzien van de sensor. Hierna zullen wij controleren of de sparingen goed onderhouden en bereikbaar zijn en dan kunnen we samen doelstellingen opstellen die we willen behalen met de pilot. Hierna kunnen we beginnen met de montage van de sensor stickers.”

“Elke locatie en elke klant is weer anders. Wij leren bij elk project!”

Claudia: “Wat gebeurt er dan tijdens de installatie? Gaat dan alles in één keer goed?”

Mirjam: “Haha ja het liefste wel, maar elke locatie en elke klant is weer anders. Wij leren bij elk project! Als we weten welke sparingen we gaan voorzien en alle voorbereidingen gedaan zijn, nemen wij de juiste afmetingen van de sensorfolies, de gateway en het aantal nodes welke nodig zijn voor de grootte van de locatie mee. De sensorfolies kunnen we met de plakkende laag op de sparing monteren. Daarna koppelen we deze met de node en het dashboard. De gemonitorde sparingen zijn dan direct zichtbaar.

Soms komen we er dan toch op locatie achter dat een sparing niet goed bereikbaar is of soms zelfs al kapot gemaakt is zonder dat de klant dit wist. Gelijk een goede validatie dat ons product wel degelijk effectief is!”

Claudia: “ Ja dat is wel een super praktijkvoorbeeld. En op welk systeem moeten deze apparaten aangesloten worden?” 

Mirjam: “We kunnen onze informatie op een bestaand systeem van de klant laten zien, een GBS of een FMIS bijvoorbeeld. Maar we kunnen ook met de beheerorganisatie of onderaannemer een koppeling maken om onze data in hun systeem weer te geven. Natuurlijk hebben we zelf ook een dashboard, mocht de klant dat liever willen. Omdat wij gebruikmaken van een LoRa infrastructuur hoeven wij ons geen zorgen te maken over mogelijk onveilige situaties met betrekking tot het delen van data.”

Claudia: “Wie komt de sensoren dan eigenlijk installeren?”

Mirjam: “Wij kunnen zelf technisch personeel leveren welke de installatie op zich neemt. Vaak merken we dat de onderaannemers of de technische dienst welke al bij een klant zit, het ook leuk vindt om de installatie te doen en hierbij betrokken te zijn. We hebben een makkelijke instructies over hoe de installatie moet. Natuurlijk zijn wij bij de eerste keer gewoon aanwezig voor aanwijzingen en ondersteuning waar nodig.

Voordat we starten met de pilot regelen wij alle data gerelateerde onderdelen zoals het voorbereiden van de nodes en de gateway. Zodra we ter plekke zijn hoeven we daarom alleen nog maar de sticker folies te plakken en aan te sluiten op de nodes.”

“Afhankelijk van de afspraken die wij met de klant hebben gemaakt, kan de klant zelf zien dat er een doorboring is geweest en kan dit intern geregeld worden.”

Claudia: “En als er dan tijdens een pilot een doorbreking is? Wie lost dit dan op en moet dan de hele sensoropstelling opnieuw worden geïnstalleerd?”

Mirjam: “Oh nee gelukkig niet! Afhankelijk van de afspraken die wij met de klant hebben gemaakt, kan de klant zelf zien dat er een doorboring is geweest en kan dit intern geregeld worden. De informatie kan ook direct doorgezet worden naar de onderaannemer welke in actie komt om de doorbreking op te lossen. Als de sparing is afgedicht, is simpelweg het enige wat je hoeft de doen de stickerfolie te vervangen en opnieuw aan te sluiten aan de node en in ons systeem aan te geven dat deze gerepareerd is. Dan is hij weer online.”

Claudia: “Dat klinkt gemakkelijk. Hoeveel sparingen kunnen dan in het systeem worden opgenomen?”

Mirjam: “Om de pilot voor de klant behapbaar te houden, hanteren we een tientallen aantal sparingen om mee te starten. Als de pilotfase doorlopen is, er genoeg data verzameld is en alle KPI’s behaald, zullen we gaan opschalen naar de volledige locatie of het hele pand. Dit kan natuurlijk geschaald! We stellen voor om de komende jaren 20-25% van alle sparingen geleidelijk te voorzien van de sensor. Bijvoorbeeld door dit gelijk te laten lopen met de reguliere inspecties welke toch gepland zijn. Je bent er dan toch om de fysieke inspectie te doen, een sensor sticker meenemen en opplakken is dan een kleine moeite. En daarnaast ben je de volgende jaren 24/7 op de hoogte van de status van jouw sparing. Geen omkijken meer naar dus.”

Claudia: “Wat fijn dat er in stapjes gewerkt kan worden! Bedankt voor de uitleg en hopelijk helpt dit nog meer mensen duidelijkheid te krijgen over de Slimme Sparing.”