Hallo allemaal, ik ben Claudia de Haan. Voor mijn studie communicatie ben ik in februari 2021 begonnen met mijn scriptieonderzoek voor Senbased. Voor dit onderzoek kijk ik naar hoe Senbased als nieuw bedrijf met innovatieve oplossingen – in een gevestigde en relatief conservatieve markt – haar oplossingen onder de aandacht kan brengen. 

In deze blog zal je meer lezen over de slimme sparing en de stappen die ik heb gezet om een communicatieplan op te stellen voor Senbased. 

Zoals ik al benoemde ben ik bezig met mijn scriptieonderzoek. Dit onderzoek had als hoofdvraag hoe de doelgroep commercieel vastgoed meer te weten komt over de Slimme Sparing. Is de Slimme Sparing dan alleen geschikt voor commercieel vastgoed? Nee, zeker niet. Voor het onderzoek moet er alleen een duidelijke doelgroep worden afgebakend. Het commercieel vastgoed is een doelgroep die Senbased graag wil ontzorgen op het gebied van brandveilige sparingen. De panden zijn vaak redelijk groot, dus zijn er veel sparingen om te controleren en er bevinden zich dagelijks veel mensen in het pand.

“Wees gewoon eerlijk en volg de no-nonsense instelling.”

Om beter in beeld te krijgen hoe wij de informatie bij de doelgroep krijgen heb ik met een aantal mensen die werkzaam zijn in en rondom het commercieel vastgoedbeheer gesproken. En wat blijkt? Alle respondenten willen gewoon weten waarmee wij ze kunnen helpen. Wees gewoon eerlijk en volg de no-nonsense instelling is de essentie van alle gesprekken. 

Nou, beter kon de uitkomst niet zijn voor Senbased. Wij willen natuurlijk het belangrijke en beladen onderwerp “brandveiligheid” op een gepaste manier onder de aandacht brengen. 

En nu is de vraag, waar kunnen wij jou bij helpen? Bij het regelen van de brandveiligheid van jouw doorvoeren. Waarschijnlijk weet je dit als lezer al, maar als een sparing een doorbreking heeft kan in geval van brand de brand door die doorbreking naar een ander compartiment overslaan. Met de Slimme Sparing krijg je een melding wanneer er een doorbreking of doorboring in de sparing plaatsvindt, waardoor je de sparing direct kan laten repareren.  

Hierdoor kun jij altijd voldoen aan de wet- en regelgeving rondom brandveiligheid en bespaar je tijd tijdens de jaarlijkse controles. Het bewijs dat jij compliant bent heb je namelijk met één klik op jouw dashboard staan. 

Als je meer wil weten over de Slimme Sparing kun je dat hier lezen. 

Ik heb het super naar mijn zin gehad bij Senbased. Het was een stap in een hele andere richting dan ik gewend was, maar het was zeker een leerzame uitdaging.